Logo

 

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

12 grudnia 2013 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku

Program szkolenia

 

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. Jarosław Czerwiński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Joanna Wawrzyniak

10:15

Dyskusja

 

10:30

Przerwa

 

11:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Joanna Wawrzyniak

11:30

Dyskusja

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Anna Milecka

13:15

Podsumowanie

 

 

 

Organizatorzy:

 

Pan Ryszard Stus

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku

Dr Waldemar Sasiuk

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku

Dr Joanna Wawrzyniak

Szpitalny koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku

Mgr Anna Milecka

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Dr n. hum.  Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Zastępca dyrektora Poltransplantu ds. medycznych. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"