Szkolenie ETPOD - Wrocław, 11 lutego 2013 r.
 

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

 11 LUTEGO 2013 r.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. Dariusz Patrzałek

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Waldemar Iwańczuk

10:30

Dyskusja

 

10:45

Przerwa

 

11:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Waldemar Iwańczuk

11:45

Dyskusja

 

12:00

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Anna Krawulska-Ptaszyńska

12:45

Dyskusja

 

13:15

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr Jarosław Czerwiński

13:45

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Dr med. Marek Nikiel

Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Dr Krzysztof Kowalski

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dr Agata Skotowska

Szpitalny koordynator pobierania narządów

Prof. Dariusz Patrzałek

Kierownik programu przeszczepiania narządów w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Specjalista chirurg transplantolog kliniczny, dolnośląski konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej

Dr Waldemar Iwańczuk

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Szpitalny koordynator pobierania narządów

Mgr Anna Krawulska-Ptaszyńska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

Dr Jarosław Czerwiński

Zastępca Dyrektora Poltransplantu ds. medycznych. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

SZKOLENIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTERSTWA ZDROWIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA LATA 2011 - 2020 pod nazwą: ”NARODOWY PROGRAM ROZWOJU MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ”