Gazeta Prawna

Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant

Powstała w 2007 roku. U podstaw wielu naszych działań leżą dążenia do integracji organizacji pacjentów. Zrzeszamy przedstawicieli środowiska pacjentów dializowanych, po transplantacji, hepatologicznych, oraz związanych z krwiodawstwem.

Działania:

Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu poprawę stanu wiedzy na temat zdrowia i jego zagrożeń, w szczególności leczenia poprzez dializoterapię i transplantację,

Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz pacjentów chorych, a w szczególności dializowanych i po przeszczepieniach, poprzez m.in. organizowanie różnego rodzaju form wypoczynku i wyjazdów w kraju i za granicą.

Współpraca i reprezentowanie pacjentów dializowanych, po transplantacji i z wirusowym zapaleniem wątroby, przed organizacjami państwowymi, samorządowymi i branżowymi, Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, innymi organizacjami społecznymi, a także innymi osobami prawnymi i fizycznymi,

Pomoc psychologiczna oraz poradnictwo prawno-organizacyjne dla pacjentów, dawców oraz ich rodzin.

Poprzez nasze różnorodne projekty promujemy ideę dawstwa narządów - jednym z nich są coroczne obchody Światowego Dnia Donacji i Transplantacji - chcielibyśmy, aby dzień ten zaistniał na stałe w świadomości polskiego społeczeństwa.

Organizujemy również szereg spotkań edukacyjnych dotyczącym m.in. dawstwa rodzinnego, czy radzenia sobie z sytuacją przewlekłej choroby pacjentów i ich rodzin.

W swojej działalności stawiamy na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pacjentów dializowanych oraz po przeszczepieniach, a także na ich aktywizację społeczną, rodzinną i socjalną. W tym celu prowadzimy warsztaty psychologiczne, zajęcia z zakresu diety oraz promujące wśród pacjentów aktywność fizyczną.

Ponieważ jednym z najistotniejszych narzędzi jest w obecnych czasach internet - zbudowaliśmy trzy portale, do których serdecznie państwa zapraszamy:

www.przeszczeprodzinny.pl - to jedyna w Polsce strona w całości poświęcona tematyce przeszczepień rodzinnych, której grupą odbiorczą są osoby rozpatrujące możliwość oddania narządu swojemu bliskiemu oraz biorcy.

www.federacjapacjentow.pl - strona dla pacjentów oraz tych, którzy chcieliby się więcej dowiedzieć na temat transplantacji.

www.rodzinydawcow.pl - w tym miejscu kontaktują się ze sobą rodziny, których śmierć najbliższych dała szansę na nowe życie osobom oczekującym na przeszczep. Prócz możliwości wsparcia w ciężkich chwilach, można tu również znaleźć informacje o dawstwie.

PFPD Dialtransplant współpracuje również z organizacjami europejskimi. W 2008 roku, na zaproszenie Federacji, uczestniczyli oni w zorganizowanej w Warszawie konferencji z okazji Europejskiego Dnia Praw Pacjenta.

Mamy nadzieję, że prowadzone przez nas działania pomogą w zwiększeniu świadomości społecznej i uda się uratować tych, którzy mają szansę na drugie życie.

Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant.

Biuro: ul. I. Gandhi 21, 02-776 Warszawa, tel. (22) 644 67 95, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.