Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie lubelskim

W dniu 19 stycznia 2011 roku w Lublinie został podpisany list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie lubelskim. Celem Programu jest zwiększenie liczby przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych oraz rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych w regionie.

W Program „Partnerstwo dla Transplantacji” włączyli się:

  • Lubelski Urząd Wojewódzki
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
  • Urząd Miasta Lublin
  • Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego
  • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ w Lublinie
  • Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
  • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.