Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie warmińsko-mazurskim


W dniu 9 września 2010 roku przedstawiciele administracji samorządowej, rządowej oraz środowiska medycznego podpisali list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w regionie. Tym samym zobowiązali się rozwoju programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych, a także zwiększenia liczby dokonywanych przeszczepów od osób zmarłych.


Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Miasta Olsztyn
 • Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
 • firma Novartis.