Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie łódzkim

W dniu 7 października 2010 roku został podpisany list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie łódzkim. W rozwój programu przeszczepiania narządów w regionie zaangażowało się aż 17 podmiotów, w tym przedstawiciele władzy samorządowej i rządowej, a także środowisko medyczne i naukowe.

Partnerami Programu zostali:  

 • Łódzki Urząd Wojewódzki
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi
 • Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii klinicznej
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Urologii
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neurochirurgii
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Nefrologii
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi
 • Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
 • Kuratorium Oświaty w Łodzi
 • Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego.