Koordynator regionalny

Pomaga koordynatorowi szpitalnemu we wszystkich czynnościach związanych z rozpoznaniem  śmierci mózgowej (organizowaniem komisji), badaniami wykluczającymi zakażenia wirusowe, pobraniem i przesłaniem materiału do typowania tkankowego, transportem ekip do pobrania i przesyłaniem pobranych narządów  do miejsca przeszczepienia. Przygotowuje także wyjazd ekipy z Ośrodka do miejsca pobrania