etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

24 października 2019r.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

 

Program Szkolenia

09:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Mgr Anna Milecka

09:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Jan Gajdka

09:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr hab. n. med. Kamil Chwojnicki

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Mgr Anna Musianowicz

10:40

Dyskusja

11:00

Przerwa

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr Sylwia Barsow

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Anna Milecka

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Mgr Anna Milecka/

Mgr Anna Musianowicz

Organizatorzy:

Dr Marta Frankowska

p.o. Dyrektor , Naczelny Lekarz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ w Lęborku

Dr Edyta Kamieniecka

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ w Lęborku

Dr Jan Gajdka

Anestezjolog, z-ca Kierownika Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ w Lęborku

Mgr Anna Musianowicz

Szpitalny koordynator transplantacyjny Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  ZOZ  w Lęborku

Dr hab. n. med. Kamil Chwojnicki

Neurolog, Kliniki Neurologii Dorosłych Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Dr Sylwia Barsow

Psycholog Kliniczny Samodzielny Zespół Psychologów, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Mgr Anna Milecka

Kierownik Regionalnego Centrum Koordynacji Transplantacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku 

Stopka NPRMT wwwa 2018