etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

3 października 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

 

Program Szkolenia

09:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Irena Milaniak/Dr Klaudyna Ślusarska-Łucka

09:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Bogdan Niekowal

09:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Klaudyna Łucka-Ślusarska

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Klaudyna Łucka-Ślusarska

10:40

Dyskusja

11:00

Przerwa

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr Jolanta Siwińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Irena Milaniak

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr Klaudyna Ślusarska-Łucka

Organizatorzy:

Dr  Brunon Lalik

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

Dr n. med. Krzysztof Czarnobilski

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

Dr Rafał Rosa

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

Dr Adam Cyrulik

Ordynator Oddziału Neurologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

Dr Klaudyna Ślusarska-Łucka

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

Dr n. med. Bogdan Niekowal

Chirurg transplantolog Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i  Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Dr Jolanta Siwińska

Psycholog kliniczny Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Dr n. med. Irena Milaniak

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Stopka NPRMT wwwa 2018