PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

7 grudnia 2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

 

Program szkolenia

12:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Wojciech Łebkowski

12:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Andrzej Rybak

12:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr hab. med. Wojciech Łebkowski

13:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Marek Skiba

13:40

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr Marek Skiba

14:10

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr Marek Skiba

14:40

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr hab. med. Wojciech Łebkowski

Organizatorzy:

Pan Grzegorz Tomaszuk

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Pan Dr n, med. Tomasz Musiuk

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Pani Mgr Małgorzata Siemieniuk

Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Pani Dr hab. med. Wojciech Łebkowski

Neurochirurg Uniwersytecki ego Szpitala w Białymstoku

Pan Dr Marek Skiba

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku

Dr Dr Andrzej Rybak

Anestezjolog Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej