PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

12 grudnia 2017 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

 

Program szkolenia

12:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr n. med. Sylwia Sekta

12:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr n. med. Sylwia Sekta

12:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr n. med. Jarosław Wilk

13:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr  Filip Szeremeta

13:40

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. med. Jarosław Wilk

14:10

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

dr  Stanisław Szuster

14:40

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

dr  Stanisław Szuster

Organizatorzy:

Pani Mgr Grażyna Kuczera

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Pan Dr n. med. Jarosław Mamak

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Pan Dr n. med. Tomasz Wysokiński

Ordynator Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Pani Dr Maria Krentorz-Paszkowska

p.o. Ordynatora Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2

w Jastrzębiu-Zdroju

Pan Dr Stanisław Szuster

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Pani Beata Sierszulska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Pani Dr n. med. Sylwia Sekta

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Górnego Śląska

Pan Dr n. med. Jarosław Wilk

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala nr 5 w Sosnowcu

Pan Dr Filip Szeremeta

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Szpitala Śląskiego w Cieszynie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej