PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

14 grudnia 2017 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

 

Program szkolenia

11:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

 Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

11:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

11:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Agata Kuziemska

12:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Agata Kuziemska

12:40

Dyskusja

13:00

Przerwa

13:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

14:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Edyta Karpeta

14:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dr Michał Rejman

Organizatorzy:

Pan Eugeniusz Furman

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. S Rybickiego w Skierniewicach

Pan Dr Michał Rejman

p.o. Ordynatora Oddziału  Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. S Rybickiego w Skierniewicach

Pani Dr Agata Kuziemska

Lekarz Oddziału  Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. S Rybickiego w Skierniewicach

Pani Mgr Urszula Wąsiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. S Rybickiego w Skierniewicach

Pan Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Pani Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie

Pani Mgr Edyta Karpeta

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej