PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

12 grudnia 2017 r.

Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile

 

Program szkolenia

11:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

11:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

11:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Robert Włodarski

12:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Robert Włodarski

12:40

Dyskusja

13:00

Przerwa

13:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

14:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med.  Aleksandra Woderska

14:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr Beata Nowak-Krupińska

Dr Barbara Dopieralska

Organizatorzy:

Pan Dr Rafał Szuca

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Staszica w Pile

Pani Dr Beata Nowak-Krupińska

Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Staszica w Pile

Pani Dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska

Ordynator Oddziału Neurologicznego Z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. S. Staszica w Pile

Dr n. med. Grzegorz Waliszek

Ordynator Oddziału Neurochirurgicznego Szpitala Specjalistycznego im. S. Staszica w Pile

Pani Dr Barbara Dopieralska

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Szpitala Specjalistycznego im. S. Staszica w Pile

Pani Mgr Ewa Jaskółka

Szpital Specjalistyczny w Pile

Pan Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

Chirurg transplantolog, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Pan Dr n. med. Robert Włodarski

Anestezjolog, Ordynator Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej 10 wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ  w Bydgoszczy

Pani Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i szkolenia

Pani Dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej