PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

6 grudnia 2017 r.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

Program szkolenia

11:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

11:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

11:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Monika Trujnara

12:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Monika Trujnara

12:45

Dyskusja

13:00

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

13:30

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. dr hab. med. Wojciech Lisik

14:00

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

Organizatorzy:

Pan Prof. nadzw. Dr hab. n. med.

Janusz Heitzman

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Pani Prof. nadzw. dr hab. n. med.

Halina Sienkiewicz-Jarosz

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Instytutu Neurologii i Psychiatrii w Warszawie

Pan Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

Chirurg transplantolog Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Pani Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu „Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Pani Dr Monika Trujnara

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Pan Prof. dr hab. med. Wojciech Lisik

Chirurg transplantolog Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej