PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

1 grudnia 2017 r.

Nowy Szpital w Olkuszu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Tomasz Kruszyna

9:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Tomasz Kruszyna

9:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med.  Jarosław Wilk

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med.  Jarosław Wilk

10:40

Dyskusja

11:00

Przerwa

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. o z. Jolanta Siwińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Iwona Dymek

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez dyrektora szpitala i szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Dr Ewa Łaskawiec

Organizatorzy:

Pan Dr n. med. Norbert Kubański

Prezes Nowego Szpitala w Olkuszu

Pani Dr Ewa Łaskawiec

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nowego Szpitala w Olkuszu

Pan Dr n. med. Tadeusz Pietkiewicz

Ordynator Oddziału Neurologii i Udarów Nowego Szpitala w Olkuszu

Pani Barbara Haberka

Nowy Szpital w Olkuszu

Pan Dr n. med. Tomasz Kruszyna

Chirurg transplantolog Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Pani Dr n. o z. Jolanta Siwińska

Psycholog kliniczny Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Pan Dr Jarosław Wilk

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala nr 5 w Sosnowcu

Pani Iwona Dymek

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej