PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

8 grudnia 2017 r.

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

 

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

9:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

9:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Robert Trześniewski

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Robert Trześniewski

10:40

Dyskusja

11:00

Przerwa

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr inż. Łukasz Górski

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez dyrektora szpitala i szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Mgr Katarzyna Kępa

Organizatorzy:

Pan Katarzyna Arent

Dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Pan Dr Marek Myśliwski

Kierownik Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Pani Dr n. med. Elżbieta Kowal

Kierownik Oddziału Neurologicznego Z Pododdziałem Udarowym Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Pani Mgr Katarzyna Kępa

Koordynator transplantacyjny Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Pan Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Pan Dr Robert Trześniewski

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Pani Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie

Pan Mgr. inż. Łukasz Górski

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej