PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

4 grudnia 2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

 

Program szkolenia

10:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Leszek Adadyński

10:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Leszek Adadyński

10:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Iwona Podlińska

11:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Iwona Podlińska

11:40

Dyskusja

12:00

Przerwa

12:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

13:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Marta Leszczyńska

13:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr Magdalena Wielgosz

Organizatorzy:

Pan Mgr Elżbieta Leżuchowska

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Pani Dr Magdalena Wielgosz

Kierownik Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Pani Dr Krystyna Orzechowska

Kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Pani Paulina Szostek

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Pan Dr n. med. Leszek Adadyński

Kierownik programu przeszczepiania nerek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, warmińsko-mazurski konsultant wojewódzki transplantologii klinicznej

Pani Dr Iwona Podlińska

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Pani Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie

Pani Mgr Marta Leszczyńska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej