logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

30 listopada 2017 r.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

 

Program szkolenia

10:30

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

10:45

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

11:15

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Jacek Bicki

11:45

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Jacek Bicki

12:15

Dyskusja

12:30

Przerwa

13:00

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

13:30

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr Agata Zając

14:00

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez dyrektora szpitala i szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Dr Agata Zając

Organizatorzy:

Pan Mgr Jacek Buczek

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

Pan Dr Janusz Błazucki

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

Pan Dr Zbigniew Bąk

Kierownik Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

Pani Dr Agata Zając

Anestezjolog, szpitalny koordynator transplantacyjny Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu „Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Dr n. med. Jacek Bicki

Chirurg transplantolog, I katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Lublinie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej