Logo

 

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

14 grudnia 2015 r.

Szpital Specjalistyczny nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr hab. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr hab. Jarosław Czerwiński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Monika Trujnara

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Wojciech Chmiest

10:45

Dyskusja

 

   

11:15

Przerwa

 

   

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

prof. Piotr Przybyłowski

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

dr Małgorzata Zajdel-Paśniczek

Organizatorzy:

 

dr Wojciech Chmiest

ordynator OAiIT w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Dr hab. Jarosław Czerwiński

z-ca dyr. Poltransplantu ds. medycznych

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

psycholog kliniczny, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

prof. Piotr Przybyłowski

kardiochirurg, małopolski specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej

mgr Janusz Solarz

dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

dr Monika Trujnara

anestezjolog, koordynator transplantacyjny w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

dr Małgorzata Zajdel-Paśniczek

koordynator transplantacyjny w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej