Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

9 grudnia 2015 r.

Specjalistyczny Szpital Ducha Świętego w Sandomierzu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr Jacek Bicki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr Piotr Domagała

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr hab. med. Janusz Trzebicki

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr hab. med. Janusz Trzebicki

10:45

Dyskusja

 

   

11:15

Przerwa

 

   

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

mgr Dorota Zielińska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

dr Jacek Bicki

13:15

Podsumowanie szkolenia przez ordynatora OAiIT

dr Krzysztof Kloc

Organizatorzy:

 

dr Jacek Bicki

chirurg transplantolog, I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Lublinie

dr Piotr Domagała

chirurg transplantolog, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM

dr Krzysztof Kloc

ordynator OAiIT Specjalistycznego Szpitala Ducha Świętego w Sandomierzu

dyr. Janusz Sikorski

dyrektor Specjalistycznego Szpitala Ducha Świętego w  Sandomierzu

dr hab. med. Janusz Trzebicki

anestezjolog, kierownik I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

mgr Dorota Zielińska

psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej