Logo

PODSTAWY DAWSTWANARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

16 grudnia 2015 r.

Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego w Krakowie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr hab. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr hab. Jarosław Czerwiński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Robert Becler

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Marta Gnatowska-Kowalczyk

10:45

Dyskusja

 

   

11:15

Przerwa

 

   

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

prof. Piotr Przybyłowski

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

dr Marta Gnatowska-Kowalczyk

Organizatorzy:

 

dr Robert Becler

anestezjolog, koordynator transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego UM

dr hab. Jarosław Czerwiński

z-ca dyr. Poltransplantu ds. medycznych

dr Marta Gnatowska-Kowalczyk

ordynator OAiIT oraz koordynator Transplantacyjny Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

psycholog kliniczny, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

dr Zbigniew Król

dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego

prof. Piotr Przybyłowski

kardiochirurg, małopolski specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej