Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

25 listopada 2015 r.

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

prof. Dariusz Patrzałek

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

mgr Wojciech Czapiewski

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Jarosław Wilk

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Jarosław Wilk

10:45

Dyskusja

 

   

11:15

Przerwa

 

   

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

prof. Dariusz Patrzałek

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

Bogumiła Bielecka

Organizatorzy:

 

Bogumiła Bielecka

koordynator transplantacyjny w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju

mgr Wojciech Czapiewski

regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Wielkopolsce

dr Jarosław Wilk

anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

Renata Jażdż-Zaleska

prezes zarządu Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, OPEN Training and Consulting, Poznań

prof. Dariusz Patrzałek

chirurg transplantolog, regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów na Dolnym Śląsku

dr Henryk Szlemp

ordynator OAiIT Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej