Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

23 października 2015 r.

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. Maciej Kosieradzki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Jacek Bicki

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Aleksander Zieliński

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Jarosław Wilk

10:45

Dyskusja

 

   

11:15

Przerwa

 

   

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

mgr Dorota Zielińska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. Maciej Kosieradzki

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

Dr Aleksander Zieliński

            Organizatorzy:

 

Dr Jacek Bicki

chirurg transplantolog, I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Lublinie

Dr hab. Maciej Kosieradzki

chirurg transplantolog, przewodniczący Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej

Pan Edward Surmacz

dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Dr Jarosław Wilk

anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

Mgr Dorota Zielińska

psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Dr Aleksander Zieliński

ordynator OAiIT Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej