Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

3 grudnia 2015 r.

Szpital Specjalistyczny Św. Łukasza w Końskich

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Piotr Kowal

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Monika Trujnara

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Monika Trujnara

10:45

Dyskusja

 

   

11:15

Przerwa

 

   

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. Jarosław Czerwiński

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

Dr Piotr Kowal

            Organizatorzy:

 

Dr hab. Jarosław Czerwiński

z-ca dyr. Poltransplantu ds. medycznych

Dr Michał Domagała

ordynator OAiIT Szpitala Specjalistycznego Św. Łukasza w Końskich

Dr Wojciech Gula

anestezjolog, koordynator transplantacyjny Szpitala Specjalistycznego Św. Łukasza w Końskich

Dr Piotr Kowal

anestezjolog, koordynator transplantacyjny Szpitala Specjalistycznego Św. Łukasza w Końskich

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

psycholog kliniczny, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Dr Wojciech Przybylski

dyrektor Szpitala Specjalistycznego Św. Łukasza w Końskich

Dr Monika Trujnara

anestezjolog, koordynator transplantacyjny w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej