Logo

 

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

25 listopada 2015 r.

Szpital Giżycki

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr hab. Maciej Kosieradzki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

mgr Marta Jaworska

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr hab. Wojciech Łebkowski

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Katarzyna Roginiewicz-Suszyńska

10:45

Dyskusja

 

   

11:15

Przerwa

 

   

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

dr hab. Maciej Kosieradzki

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

dr Leszek Adadyński

Organizatorzy:

 

dr Leszek Adadyński

chirurg transplantolog, warmińsko-mazurski konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej

pani Elżbieta Bartniczak

prezes Szpitala Giżyckiego

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

psycholog kliniczny, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

mgr Marta Jaworska

regionalny koordynator transplantacy

dr hab. Maciej Kosieradzki

chirurg transplantolog, Prezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej

dr Katarzyna Roginiewicz-Suszyńska

koordynator transplantacyjny Szpitala Giżyckiego

dr Tadeusz Sułkowski

ordynator OAiIT Szpitala Giżyckiego

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej