Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

18 listopada 2015 r.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. Maciej Kosieradzki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Piotr Domagała

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Stanisław Aptacy

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Stanisław Aptacy

10:45

Dyskusja

 

   

11:15

Przerwa

 

   

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. Maciej Kosieradzki

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

Piel. Wiesława Winiarczyk

Organizatorzy:

 

Dr Stanisław Aptacy

Ordynator OAiIT  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Psarskiego w Ostrołęce

Dr Piotr Domagała

Chirurg transplantolog, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Prezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej

Pan Wojciech Miazga

Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Psarskiego w Ostrołęce

Piel. Henryka Winiarczyk

Koordynator transplantacyjny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Psarskiego w Ostrołęce

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej