Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

5 listopada 2015 r.

SPZOZ Szpital w Krasnymstawie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr Jacek Bicki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr Jacek Bicki

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr hab. med. Janusz Trzebicki

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr hab. med. Janusz Trzebicki

10:45

Dyskusja

 

   

11:15

Przerwa

 

   

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

mgr Dorota Zielińska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

mgr Maria Kmicic

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

mgr Maria Kmicic

Organizatorzy:

 

Dr Jacek Bicki

chirurg transplantolog, I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Lublinie

Mgr Maria Kmicic

szpitalny koordynator transplantacyjny w SPZOZ Szpitalu w Krasnymstawie

Pan Piotr Matej

dyrektor SPZOZ Szpitalu w Krasnymstawie

Dr Beata Romankiewicz

ordynator OAiIT SPZOZ Szpitala w Krasnymstawie

Dr hab. med. Janusz Trzebicki

anestezjolog, kierownik I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

Mgr Dorota Zielińska

psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej