Szkolenia ETPOD

SZKOLENIE ODWOŁANE

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

26 listopada 2014 r.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dra Józefa Psarskiego w Ostrołęce


Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr hab. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr Piotr Domagała

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Stanisław Aptacy

10:15

Dyskusja

 

10:30

Przerwa

 

11:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Stanisław Aptacy

11:30

Dyskusja

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. Jarosław Czerwiński

13:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Dr Stanisław Aptacy

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Psarskiego w Ostrołęce

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

Zca Dyrektora Poltransplantu ds. Medycznych

Dr n. med. Piotr Domagała

Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Specjalista psychologii klinicznej, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia CZD w Warszawie

Pan Wojciech Miazga

Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Psarskiego w Ostrołęce

Piel. Henryka Winiarczyk

Koordynator transplantacyjny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Psarskiego w Ostrołęce

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"