PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD

1 czerwca 2010 r.

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Program szkolenia

 

9:00

Wprowadzenie

 

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

mgr Irena Milaniak

9:45

Omówienie przypadków

 

10:00

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Tomasz Kubik

10:45

Symulacja kwalifikacji dawców

 

11:00

Dyskusja

 

11:15

Przerwa

 

12:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Tomasz Kubik

12:30

Dyskusja

 

12:45

Strategia rozmowy z rodziną nt. pobrania narządów

dr Anna Jakubowska-Winecka

13:15

Symulacja rozmowy z rodziną (odgrywanie ról)

 

13:45

Organizacja pozyskiwania narządów i system alokacji

dr Jarosław Czerwiński

14:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Krzysztof Kiciński

Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

dr Izabela Jachymiak

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego

mgr Jolanta Sułek

Podhalański Szpital Specjalistyczny, absolwent Podyplomowych Studiów Koordynatorów Transplantacyjnych

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Specjalista psychologii klinicznej, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

dr Tomasz Kubik

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szpitalny koordynator transplantacyjny

mgr Irena Milaniak

Regionalny koordynator transplantacyjny,  Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant

dr n. med. Jarosłąw Czerwiński

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej