PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

22 lutego 2013 r.

Specjalistyczny Szpital im. Dr. A.Sokołowskiego w Wałbrzychu

 

Program szkolenia

8:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr Jarosław Czerwiński

8:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. Dariusz Patrzałek

8:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Waldemar Iwańczuk

9:30

Dyskusja

 

9:45

Przerwa

 

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Waldemar Iwańczuk

10:45

Dyskusja

 

11:00

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Anna Krawulska-Ptaszyńska

11:45

Dyskusja

 

12:15

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr Jarosław Czerwiński

12:45

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Mgr Mariola Dudziak

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

Dr Romuald Komandowski

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dr Romana Lorenc

Szpitalny koordynator pobierania narządów

Prof. Dariusz Patrzałek

Kierownik programu przeszczepiania narządów w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Specjalista chirurg transplantolog kliniczny. Dolnośląski konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej

Dr Waldemar Iwańczuk

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Szpitalny koordynator pobierania narządów.

Mgr Anna Krawulska-Ptaszyńska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

Dr Jarosław Czerwiński

Zastępca dyrektora Poltransplantu ds. medycznych. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

SZKOLENIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTERSTWA ZDROWIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA LATA 2011 - 2020 pod nazwą: ”NARODOWY PROGRAM ROZWOJU MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ”