PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

13 listopada 2013 r.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach

 

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr Marek Skiba

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Waldemar Sobolewski

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr hab. Wojciech Łebkowski

10:15

Dyskusja

 

10:30

Przerwa

 

11:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr hab. med. Wojciech Łebkowski

11:30

Dyskusja

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr Marek Skiba

13:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Adam Szałanda

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

Dr Barbara Miłkowska

Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii Dorosłych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

Dr Jolanta Milewska

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

Dr Waldemar Sobolewski

Szpitalny Koordynator Transplantacyjny Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

Dr hab. Wojciech Łebkowski

Specjalista neurochirurg. Szpitalny koordynator transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

Mgr Dorota Zielińska

Mgr psychologii. Szpitalny koordynator transplantacyjny w CSK MSW w Warszawie

Dr Marek Skiba

Szpitalny koordynator transplantacyjny, specjalista anestezjologii I intensywnej terapii

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"