PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWYETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

11 grudnia 2013 r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. Roman Danielewicz

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Małgorzata Jerzak

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Jarosław Wilk

10:15

Dyskusja

 

10:30

Przerwa

 

11:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Jarosław Wilk

11:30

Dyskusja

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. Roman Danielewicz

13:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Dr inż. Piotr Lenik

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Dr Andrzej Kryła

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie

Dr Małgorzata Jerzak

Koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie

Prof. Roman Danielewicz

Dyrektor Poltransplantu. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

Dr Jarosław Wilk

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Szpitalny koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu

Mgr Dorota Zielińska

Mgr psychologii. Szpitalny koordynator transplantacyjny w CSK MSW w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"