PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

5 grudnia 2013 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Mgr Wojciech Czapiewski

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Marek Bredow

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Karina Wronka

10:15

Dyskusja

 

10:30

Przerwa

 

11:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Karina Wronka

11:30

Dyskusja

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. Maciej Głyda

13:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Łukasz Dolata

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Dr Grzegorz Jankowski

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Koninie

Dr Marek Bredow

Koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie

Mgr Wojciech Czapiewski

Regionalny, wielkopolski koordynator pobierania i przeszczepiania narządów

Dr  Karina Wronka

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, kierownik bloku operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Dr hab. Maciej Głyda

Ordynator Oddziału Transplantologii i Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Wielkopolski konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"