PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

9 grudnia 2013 r.

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. Romuald Bohatyrewicz

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. Romuald Bohatyrewicz

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Tadeusz Bednarek

10:15

Dyskusja

 

10:30

Przerwa

 

11:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Tadeusz Bednarek

11:30

Dyskusja

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Wojciech Brzóska

13:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Jerzy Piwowarczyk

Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Dr n. med. Tadeusz Bednarek

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz koordynator transplantacyjny Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Prof. Romuald Bohatyrewicz

Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Specjalista zachodniopomorski w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Dr n. hum.. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

Mgr Wojciech Brzóska

Szpitalny koordynator transplantacyjny w SPSK nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"