PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

6 grudnia 2013 r.

Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w Przasnyszu

 

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Mgr Edyta Karpeta

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Robert Becler

10:15

Dyskusja

 

10:30

Przerwa

 

11:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Robert Becler

11:30

Dyskusja

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. Jarosław Czerwiński

13:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Dr Jerzy Sadowski

Dyrektor Szpitala im. dr. Wojciecha  Oczko w Przasnyszu

Dr Jarosław Zagożdżon

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala im. dr. Wojciecha Oczko w Przasnyszu

Mgr Małgorzata Grzeszczyk

Szpitalny koordynator transplantacyjny w Szpitalu im. dr. Wojciecha Oczko w Przasnyszu

Mgr Edyta Karpeta

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala dzieciątka Jezus w Warszawie

Dr Robert Becler

Koordynator Transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Mgr Dorota Zielińska

Mgr psychologii. Szpitalny koordynator transplantacyjny w CSK MSW w Warszawie

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Zastępca dyrektora Poltransplantu ds. medycznych. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"