PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

2 grudnia 2013 r.

Szpital Wojewódzki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

 

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Mgr Wojciech Czapiewski

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. Dariusz Patrzałek

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Waldemar Iwańczuk

10:15

Dyskusja

 

10:30

Przerwa

 

11:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Waldemar Iwańczuk

11:30

Dyskusja

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. Maciej Głyda

13:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Pan Waldemar Taborski

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Dr Wiesław Świtała

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze

Mgr Lesław Depta

Koordynator transplantacyjny w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze

Mgr Wojciech Czapiewski

Regionalny, wielkopolski koordynator pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. Dariusz Patrzałek

Specjalista chirurg transplantolog kliniczny. Dolnośląski konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej

Dr Waldemar Iwańczuk

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Szpitalny koordynator pobierania narządów.

Dr hab. Maciej Głyda

Ordynator Oddziału Transplantologii i Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Lubuski konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"