PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

17 grudnia 2013 r.

Szpital Powiatowy im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr hab. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr hab. Jarosław Czerwiński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Iwona Podlińska

10:15

Dyskusja

 

10:30

Przerwa

 

11:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Iwona Podlińska

11:30

Dyskusja

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

dr Aleksandra Woderska

13:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Dr n. med. Eligiusz Patalas

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Dr Grażyna Romanowska

Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego im. L. Błażka w Inowrocławiu

Mgr Monika Karska

Koordynator Transplantacyjny Szpitala Powiatowego im. L. Błażka w Inowrocławiu

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Zastępca dyrektora Poltransplantu ds. medycznych. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

Dr Iwona Podlińska

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Koordynator transplantacyjny w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

Dr Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"