PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

18 grudnia 2013 r.

Szpital Zakład Opieki Zdrowotnej  w Kłodzku

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Mgr Wojciech Czapiewski

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. Dariusz Patrzałek

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Jarosław Wilk

10:15

Dyskusja

 

10:30

Przerwa

 

11:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Jarosław Wilk

11:30

Dyskusja

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Elżbieta Bujak-Rogala

13:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Pani Jadwiga Radziejewska

Dyrektor Szpitala ZOZ w Kłodzku

Dr Dariusz Grzegorczyk

Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala ZOZ w Kłodzku

Mgr Elżbieta Bujak-Rogala

Szpitalny Koordynator Transplantacyjny Szpitala ZOZ w Kłodzku

Mgr Wojciech Czapiewski

Regionalny, wielkopolski koordynator pobierania i przeszczepiania narządów

Dr Jarosław Wilk

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Szpitalny koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu

Prof. Dariusz Patrzałek

Specjalista chirurg transplantolog kliniczny. Dolnośląski konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"