Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

18 grudnia 2013 r.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. Roman Danielewicz

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Jacek Bicki

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Monika Trujnara

10:15

Dyskusja

 

10:30

Przerwa

 

11:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Monika Trujnara

11:30

Dyskusja

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. Roman Danielewicz

13:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Inż. Zbigniew Młodawski

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Dr Piotr Rosowski

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Dr Radosław Gutowski

Szpitalny koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu

Prof. Roman Danielewicz

Dyrektor Poltransplantu. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

Dr Jacek Bicki

Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej, szpitalny koordynator transplantacyjny w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie

Dr Monika Trujnara

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Szpitalny koordynator transplantacyjny w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Specjalista psychologii klinicznej, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia CZD w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"