Logo

 

 

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

20 listopada 2013 r.

107 Szpital Wojskowy w Wałczu

Program szkolenia

 

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Mgr Wojciech Czapiewski

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Jarosław Wilk

10:15

Dyskusja

 

10:30

Przerwa

 

11:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Jarosław Wilk

11:30

Dyskusja

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum.

Anna Jakubowska-Winecka

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr Aleksandra Woderska

13:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Dr Janusz Napiórkowski

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu

Dr Jan Romaniuk

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu

Mgr Lidia Michalak

Koordynator transplantacyjny w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu

Mgr Wojciech Czapiewski

Regionalny, wielkopolski koordynator pobierania i przeszczepiania narządów

Dr Jarosław Wilk

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Szpitalny koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Specjalista psychologii klinicznej, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia CZD w Warszawie

Dr Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"