Logo

 

 

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

29 października 2013 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Michał Ziółkowski

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Robert Becler

10.15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Robert Becler

10.45

Przerwa

 

11:00

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

11:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. Jarosław Czerwiński

12.00

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Dr Józef Świerczek

Dyrektor Szpitala ZOZ w Płońsku

Dr Michał Ziółkowski

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala ZOZ w Płońsku. Szpitalny koordynator Transplantacyjny.

Dr Robert Becler

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Koordynator transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mgr Dorota Zielińska

Mgr psychologii. Szpitalny koordynator transplantacyjny w CSK MSW w Warszawie

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Zastępca dyrektora Poltransplantu ds. medycznych. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu  na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"