Logo

 

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

4 grudnia 2013 r.

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. Roman Danielewicz

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Jarosław Wilk

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr hab. Wojciech Łebkowski

10:15

Dyskusja

 

10:30

Przerwa

 

11:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Robert Becler

11:30

Dyskusja

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. Roman Danielewicz

13:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Gen. bryg. dr hab. med. Grzegorz Gielerak

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego

Dr Andrzej Truszczyński

Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MON WIM w Warszawie

Mgr Zbigniew Wojda

Szpitalny koordynator transplantacyjny CSK MON WIM w Warszawie

Prof. Roman Danielewicz

Dyrektor Poltransplantu. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

Dr Jarosław Wilk

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Szpitalny koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu

Dr hab. Wojciech Łebkowski

Specjalista neurochirurg. Szpitalny koordynator transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

Dr Robert Becler

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Szpitalny koordynator transplantacyjny w CSK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mgr Dorota Zielińska

Mgr psychologii. Szpitalny koordynator transplantacyjny w CSK MSW w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu na lata 2011-2020 pod nazwą

"Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"