Szkolenie ETPOD - Sosnowiec, 1 lutego 2013 r.
 
 

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI
1 lutego 2013 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary - Centrum Urazowe w Sosnowcu

Program szkolenia

 

9:30     Wprowadzenie – założenia, cele programów ETPOD    oraz Partnerstwa dla Transplantacji    prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz
9:45     Aktywność donacyjna WSS Nr 5 w Sosnowcu  – współpraca z ośrodkami transplantacyjnymi    dr n. med. Jarosław Wilk
10:00   
Wystąpienia zaproszonych Gości
10:15    Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów     mgr piel. Sylwia Sekta
10:45    Rozpoznanie śmierci mózgu    dr n. med. Jarosław Wilk
11:15    Dyskusja/omówienie przypadków   prowadzący szkolenie
11:30    Przerwa
11:50    Opieka nad zmarłym dawcą narządów   dr n. med. Wojciech Saucha
12:20    Dyskusja/omówienie przypadków    prowadzący szkolenie
12:30    Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów  Symulacja rozmowy z rodziną (materiał video)    dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka
13:15    Dyskusja/omówienie przypadków   prowadzący szkolenie
13:30    Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów   prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz
14:00    Dyskusja – podsumowanie     prowadzący szkolenie/dr Jarosław Wilk

 ORGANIZATORZY:

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary - Centrum Urazowe w Sosnowcu
Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej,  Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Iwona Łobejko  Dyrektor Naczelna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 - Centrum Urazowe w Sosnowcu
lek. med. Tadeusz Bold Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 - CU w Sosnowcu
prof. dr hab. n. med.  Przemysław Jałowiecki JM Rektor  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej ŚUM w Katowicach,  Ordynator Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSS Nr 5 w Sosnowcu
dr hab. n. med.  Lech Krawczyk Z-ca Kierownika Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej ŚUM Z-ca Ordynatora Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSS Nr 5 w Sosnowcu
mgr piel. Sylwia Sekta Koordynator Regionalny Poltransplant, SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM w Katowicach
dr n. med. Wojciech Saucha Koordynator Regionalny Poltransplant, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Jarosław Wilk Szpitalny koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 w Sosnowcu Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii / Specjalista medycyny ratunkowej
dr n. hum.  Anna Jakubowska-Winecka Kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia, IP Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Specjalista psychologii klinicznej
prof. dr hab. n. med.  Roman Danielewicz Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji - Poltransplant, Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej
prof. dr hab. n. med. Wojciech Rowiński Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.  Konsultant Krajowy w dziedzinie Transplantologii Klinicznej.

SZKOLENIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTERSTWA ZDROWIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA LATA 2011 - 2020 pod nazwą: ”NARODOWY PROGRAM ROZWOJU MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ”