Szkolenie ETPOD - Leszno, 30 stycznia 2013 r.
 

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

30 stycznia 2013 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Program szkolenia

12:30

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr Jarosław Czerwiński

12:45

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Maciej Głyda, Dr Marta Sękowska

13:15

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Waldemar Iwańczuk

13:45

Dyskusja

 

14:15

Przerwa

 

14:45

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Karina Wronka

15:15

Dyskusja

 

15:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

16:15

Dyskusja

 

16:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr Jarosław Czerwiński

17:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Marian Zalejski

Dyrektor Szpitala

Dr Tadeusz Lewicki

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Szpitalny koordynator pobierania narządów

Dr Maciej Głyda

Ordynator Oddziału Transplantologii i Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Dr Marta Sękowska

Specjalista chirurgii ogólnej, asystent Oddziału Transplantologii i Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Dr Waldemar Iwańczuk

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zespolonego w Kaliszu

Dr Karina Wronka

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, kierownik bloku operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Mgr Wojciech Czapiewski

Regionalny, wielkopolski koordynator przeszczepiania narządów

Dr Jarosław Czerwiński

Zastępca Dyrektora Poltransplantu ds. medycznych. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

SZKOLENIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTERSTWA ZDROWIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA LATA 2011 - 2020 pod nazwą: ”NARODOWY PROGRAM ROZWOJU MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ”