Szkolenie ETPOD - Legnica, 29 stycznia 2013 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

29 stycznia 2013 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

 

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo

Prof. Roman Danielewicz

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. Dariusz Patrzałek

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Waldemar Iwańczuk

10:30

Dyskusja

 

10:45

Przerwa

 

11:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Waldemar Iwańczuk

11:45

Dyskusja

 

12:00

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Anna Krawulska-Ptaszyńska

12:45

Dyskusja

 

13:15

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. Roman Danielewicz

13:45

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Krystyna Barcik

Dyrektor Szpitala

Dr Beata Maćkowiak

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Dr Rafał Gałuszka

Szpitalny koordynator pobierania narządów

Prof. Dariusz Patrzałek

Kierownik programu przeszczepiania narządów w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Specjalista chirurg transplantolog kliniczny

Dr Waldemar Iwańczuk

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Szpitalny koordynator pobierania narządów

Mgr Anna Krawulska-Ptaszyńska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

Prof.  Roman Danielewicz

Dyrektor Poltransplantu. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

SZKOLENIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTERSTWA ZDROWIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA LATA 2011 - 2020 pod nazwą: ”NARODOWY PROGRAM ROZWOJU MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ”