Logo

 

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

27 stycznia 2012 r. Przemyśl

Szpital Wojewódzki im. Św. Ojca Pio w Przemyślu (miejsce szkolenia)

114 Szpital Wojskowy w Przemyślu

 

Program szkolenia

 9:00    Wprowadzenie   
 9:15    Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów dr Jarosław Czerwiński
 9:45    Rozpoznanie śmierci mózgu dr Agnieszka Żmijewska
10:30    Dyskusja, omówienie przypadków
10:45    Przerwa
11:15    Opieka nad zmarłym dawcą narządów dr n. med.Jarosław Wilk
11:45    Dyskusja
12:00    Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka
12:45    Symulacja rozmowy z rodziną (odgrywanie ról)   
13:15    Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów prof. Roman Danielewicz
13:45    Podsumowanie

 Organizatorzy:    
dr inż. Janusz Hamryszczak Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu
mgr inż. Beata Kożuszek    Dyrektor 114 Szpitala Wojskowego w Przemyślu
dr Ryszard Kołakowski Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu
dr Jan Jarek Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 114Szpitala Wojskowego w Przemyślu
mgr Elżbieta Starzak Szpitalny koordynator transplantacyjny w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu
dr Agnieszka Żmijewska Szpitalny koordynator transplantacyjny w 114 Szpitalu Wojskowym w Przemyślu
dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka Specjalista psychologii klinicznej, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia CZD w Warszawie
prof. Roman Danielewicz    Dyrektor Poltransplantu. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej
dr n. med. Jarosław Wilk Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Szpitalny koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu
dr n. med. Jarosław Czerwiński Centrum Poltransplant, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej