ETPOD (European Training Program on Organ Donation) jest programem szkoleniowym dla kadr medycznych w dziedzinie identyfikacji i pozyskiwania zmarłych dawców narządów. W latach 2010-2017 Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej zorganizowała 80 szkoleń w szpitalach w całej Polsce. Zajęcia są finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia (Polgraft a następnie Program wieloletni na lata 2011-2020 na rzecz rozwoju medycyny transplantacyjnej)