Postawy wobec przeszczepiania narządów 2012
CBOS: Postawy wobec przeszczepiania narządów (PDF)