Badania Opinii

Komunikat z Badań

 

 

Postawy wobec przeszczepiania narządów 2012
CBOS: Postawy wobec przeszczepiania narządów (PDF)

 

Badanie postaw środowiska lekarskiego wobec rozpoznawania śmierci mózgu i pobierania narządów od zmarłych


Raport zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa zdrowia w ramach Wieloletniego Programu na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"

 

BADANIE POSTAW ŚRODOWISKA LEKARSKIEGO WOBEC ROZPOZNAWANIA ŚMIERCI MÓZGU I POBIERANIA NARZĄDÓW OD ZMARŁYCH (PDF)