http://www.uniatransplantacyjna.pl/images/jesien2014/drugie_zycie_resize.png

Kampania "Drugie życie"

Kampania, która upowszechnia wiedzę o transplantacji i promuje oświadczenia woli, w roku szkolnym 2014/2015 będzie realizowana w trzech województwach: wielkopolskim, podkarpackim i dolnośląskim.

W każdym województwie do udziału w projekcie zapraszamy 32 szkoły ponadgimnazjalne. Podobnie, jak w latach ubiegłych, intencją organizatorów akcji jest zainspirowanie młodzieży do przeprowadzenia w szkołach i społecznościach lokalnych kampanii informacyjnych, podczas których uczniowie mogą m. in. kolportować materiały informacyjne, organizować spotkania ze specjalistami (lekarzami, osobami oczekującymi na przeszczep i tymi, które nowy narząd już otrzymały) i przygotowywać własne, niekonwencjonalne działania promocyjne. Kształt kampanii w każdej ze szkół zależy wyłącznie od zaangażowania i kreatywności młodych ludzi. Organizatorzy służą wsparciem merytorycznym oraz zapewniają szkolenie, materiały edukacyjne i promocyjne. Trzy najciekawsze kampanie w każdym regionie zostaną wyróżnione czekami charytatywnymi, które uczniowie przekażą na dowolnie wybrany cel dobroczynny.

Podczas dotychczasowych sześciu edycji kampanii, akcja objęła zasięgiem ok. 200 tys. uczniów z 540 szkół ponadgimnazjalnych w siedmiu województwach (wielkopolskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i śląskim). Młodzież podczas autorskich działań rozdała ponad 600 tys. oświadczeń woli. W Wielkopolsce i Małopolsce kampania jest elementem rządowego programu „Partnerstwo dla Transplantacji”, a we wszystkich regionach projekt wspierają władze samorządowe, kuratoria oświaty oraz lokalne media.
Wokół tematu przeszczepiania organów w Polsce narosło wiele mitów, przekłamań i fałszywych opinii. Niewiedza i negatywne nastawienie często utrudniają stosowanie tej nowoczesnej terapii. Rzetelna edukacja w zakresie wiedzy o transplantacji daje nadzieję na zmianę obecnej sytuacji.

Organizatorem i inicjatorem kampanii jest Fresenius Medical Care Polska.

Kinga Adamczewska
koordynator kampanii „Drugie życie”